Att bli medlem i en bilpool är nyckeln till framtidens resande. Det är flexibelt, du använder olika transportmedel när du behöver dem och du delar på dyra kostnader med andra medlemmar. Att vara med i Björkstadens miljöbilpool är en hållbar investering.

Vill du vara med?

Kontakta oss på mbilpool@gmail.com